O nás

MED – EZOP s.r.o. zdravotnícke zariadenie vzniklo transformáciou NZZ všeobecného lekára na právnickú osobu od 1. januára 2008. Po podaní a schválení žiadostí príslušnými orgánmi MED – EZOP s.r.o. rozšírilo svoju činnosť o gynekologickú ambulanciu od augusta 2009. Spoločnosť prevádzkuje dve ambulancie, ktoré sa nachádzajú v meste Kráľovský Chlmec. Ambulancia všeobecného lekára sídli na Nemocničnej ulici, v priestoroch bývalej polikliniky a gynekologická ambulancia v novo zrekonštruovaných priestoroch PA - RENT s.r.o. na ulici Rákócziho. Obe prevádzky sú otvorené denne, a veríme, že prispejú k zlepšeniu starostlivosti o pacientov v regióne, a blízkom okolí.

Gynekologická ambulancia

Odborný garant MUDr. Zoltán Pataky, po ukončení štúdia na LF UK Bratislava roku 1999, nastúpil na gynekologické oddelenie NsP Kráľovský Chlmec n.o. V apríli roku 2003 získal podľa zákona č. 277/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov špecializáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Neskôr v novembri roku 2008 získal podľa zákona č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností špecializáciu v špecializáciu v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Počas svojej praxe sa pravidelne zúčastňuje odborných podujatí, a školení organizovaných stavovskými organizáciami.

ORDINAČNÉ HODINY PLATNÉ PRE GYNEKOLOGICKÚ AMBULANCIU

Pondelok 06:30 - 14:30 Utorok: ---------------- Streda: 06:30 - 14:30 ( do 17:00 po telefonickej objednávke) Štvrtok: ------------------- Piatok: 06:30 - 14: 30 V čase Covid pandemie ambulujeme v skrátenom časovom režime

Ambulancia všeobecného lekára

Prevádzka: Kráľovský Chlmec

Sestra/kontakt. ambulancia

Gynekologická ambulancia Vám ponúka možnosť objednať sa na lekárske vyšetrenie.

Naši lekári

MUDr. Zoltán Pataky

Gynekológ


MUDr. Eva Patakyová

Všeobecný lekár