Novinky/Oznamy

Novinky / Oznamy

Ultrazvukové vyšetrenia vykonávame na USG prístroji BTL DC-3. USG prístroj má k dispozícii okrem abdominálnej a vaginálnej sondy aj 3/4D sondu. Na ultrazvukové vyšetrenie nad "povinný" rámec, je možné sa dopredu objednať telefonicky, alebo emailom. Tieto služby poskytujeme aj pacientkám, ktoré nie sú u nás zazmluvnené.
Vzhľadom ku skutočnosti, že niektoré objednané pacientky sa nedostavili na 3/4D vyšetrenie , a tým obsadili termín iným pacientkam, za objednanie sa na toto vyšetrenie učtujeme zálohu 10,00€, ktorá sa odpočíta z celkovej platby po uskutočnení vyšetrenia. Zálohu vraciame, ak pacietka vypovie termín, najneskôr deň pred vyšetrením.
Od polovice marca 2011 vykonávame kardiotokografické (CTG) vyšetrenie. Nakoľko toto vyšetrenie nie je hradené zdravotnými poisťovňami, za jeho vykonanie účtujeme 2,00€. Pacientky, ktoré toto vyšetrenie u nás odmietnú za poplatok, môžu ho mať urobené v NsP Kráľovský Chlmec, bez poplatku, nakoľko zdravotné poisťovne nemocniciam CTG vyšetrenie uhrádzajú.