Novinky/Oznamy

Novinky / Oznamy

V čase Covid pandémie ambulujeme v skrátenom časovom režime do 12:00.
Od polovice marca 2011 vykonávame kardiotokografické (CTG) vyšetrenie. Nakoľko toto vyšetrenie nie je hradené zdravotnými poisťovňami, za jeho vykonanie účtujeme 2,00€. Pacientky, ktoré toto vyšetrenie u nás odmietnú za poplatok, môžu ho mať urobené v NsP Kráľovský Chlmec, bez poplatku, nakoľko zdravotné poisťovne nemocniciam CTG vyšetrenie uhrádzajú.